Izvedbeni programi

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2018./2019. godinu

Osijek

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologija

Slavonski Brod

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku