Metodičke vježbe i stručno-pedagoška praksa

STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA STUDENATA

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

I. godina
25. ožujka do 29. ožujka 2019.

II. godina
25. veljače do 8. ožujka 2019.

III. godina
12. studeni do 16. studeni 2019.
25. veljače do 8. ožujka 2019.

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

II. godina
25. veljače do 8. ožujka 2019.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku